O nás

 Funkcionáři a činovníci Tělocvičné jednoty

Výbor T. J.

Starosta  :                                Květoslav Razím
Místostarosta a náčelník:       Pavel Hnátek
Jednatelka:                            ing. Olga Říhová
Náčelnice a hospodářka:     Jaroslava Sádovská
Vzdělavatelka:                       Ludmila Myšáková
Matrikářka:                             Eva Fialková
člen výboru:                          Mgr. Pavel Janda   členka výboru:                      Hana Benešová 

Kontrolní komise

Předsedkyně:                          Zdeňka Petrusová
Členka:                                    Jitka Peterková
Členka:                                    Jena Vorlová 

Stručná fakta  

Počet členů:                             240
z toho: děti a mládež                 55
            dospělí                          185                  

Z činnosti:

 T.J. Sokol Louny je součástí župy Sladkovského. V rámci této župy je největší a nejstarší jednotou. Byla založena v roce 1867, pouhých pět let po vzniku Sokola, jako 17. jednota v českých zemích, a tak letos  oslavujeme 150. výročí od založení. Zároveň si letos připomínáme 120. výročí od zahájení výstavby naší sokolovny. Stalo se tak v červenci  1897, a již rok poté, 10. července 1898, byla sokolovna předána do užívání.
Při příležitosti těchto výročí jsme uspořádali ve dnech 5. - 8. května 2017, celostátní akci "U nás v Sokole Louny"  (Tato akce je zdokumentována ve fotoknize, na jejíž elektronickou verzi se můžete podívat zde